Kultur- & Nöjesmäklarna

Är en snabbt expanderande artistagentur med exklusiva kvalitetsartister inom främst underhållning, jazz, folkmusik och klassisk musik.

Vår satsning på kvalitet och service – två begrepp som präglar hela vår verksamhet – har visat sig vara en lyckosam och framgångsrik affärsfilosofi. Den har inte bara gett oss ett dokumenterat gott rykte i branschen, utan har också på kort tid placerat oss i en position som en av de främsta och viktigaste artistagenturerna i landet.

Med vårt unika kontaktnät inom kultur- och nöjesbranschen som grund erbjuder vi också kvalificerad hjälp med utformning, planering och genomförande av kultur- och nöjesarrangemang för events, företagsarrangemang, fester och liknande evenemang.